Privacy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Stichting Woonconcept, gevestigd aan de Blankenstein 560 in Meppel, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Stichting Woonconcept verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij Stichting Woonconcept.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar jou zijn te herleiden. Bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast spreekt de wet ook over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en goed beschermd moeten worden. Denk daarbij aan je Burgerservicenummer (BSN), medische gegevens of je bankrekeningnummer.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Stichting Woonconcept verzamelt en verwerkt de gegevens die jij invult als je solliciteert via https://www.werkenbijwoonconcept.nl/ zoals je naam, adres en geboortedatum. Stichting Woonconcept verzamelt en verwerkt ook gegevens die jij in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van Stichting Woonconcept.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en waarvoor gebruiken wij die?

Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie

Wanneer je solliciteert op een vacature bij Stichting Woonconcept zal Stichting Woonconcept de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie. In het geval dat Stichting Woonconcept jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. Als je ons aanbod accepteert, dan gebruiken wij jouw gegevens om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Voor de behandeling van jouw sollicitatie verzamelt en verwerkt Stichting Woonconcept de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw foto (indien je die meestuurt)  je motivatie, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning beschikt (indien van toepassing), eventuele andere persoonlijke gegevens die jij Stichting Woonconcept verstrekt in het kader van jouw sollicitatie (waaronder de resultaten van een online assessment), en tot slot alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden.

Voor analysedoeleinden

De gegevens die hiervoor worden genoemd, plus de informatie over je gender en huidige functietitel (als je ervoor kiest om dat met ons te delen), worden verwerkt voor interne analysedoeleinden. Door middel van verschillende analyses op basis van jouw ingevulde gegevens en eventuele andere persoonlijke gegevens die jij Stichting Woonconcept verstrekt in het kader van jouw sollicitatie (waaronder de resultaten van een online assessment) willen we bijvoorbeeld het risico op enige vooringenomenheid of vooroordelen in ons sollicitatie proces verkleinen en andere verbeteringen doorvoeren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken om inzicht te krijgen in ons recruitment- en sollicitatieproces. De informatie over je gender (als hiervoor genoemd) wordt alleen gebruikt voor analysedoeleinden en wordt dus niet meegenomen bij de beoordeling van je sollicitatie.

Wat we niet doen

Stichting Woonconcept verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.) behalve als je hier uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven.

Stichting Woonconcept maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking).

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Enkel een aantal medewerkers van de HR-afdeling van Stichting Woonconcept en jouw mogelijke nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews zullen toegang krijgen tot jouw gegevens. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen.

Wanneer Stichting Woonconcept gebruikt maakt van een selectiebureau of een andere derde, bijvoorbeeld een CV-screening of assessment bureau, dan zal je hiervan altijd eerst van tevoren van op de hoogte worden gesteld.

Ten slotte schakelen wij externe dienstverleners in om te helpen met het verwerken van jouw sollicitatie en het organiseren van het sollicitatieproces. Daarbij kunnen we de diensten van externe dienstverleners gebruiken om jou een platform aan te bieden, waar jij je vaardigheden aan ons kan laten zien. Ook ondersteunen deze dienstverleners ons bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van de website https://www.werkenbijwoonconcept.nl/. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Wat zijn je rechten?

Je kan altijd jouw persoonsgegevens opvragen bij Woonconcept. Je kan ook vragen om verbetering, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Of om je gegevens over te dragen aan bijvoorbeeld een andere woningcorporatie. Binnen een maand na ontvangst van je verzoek, laten wij je weten of en op welke wijze, wij aan jouw verzoek kunnen voldoen.

Heb je een klacht?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Woonconcept met jouw persoonlijke gegevens omgaat of als je van mening bent dat wij de wettelijke privacy regels overtreden dan kan je een klacht bij ons indienen. Wij gaan er alles aan doen om het op te lossen. Ben je het niet eens met onze oplossing? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Je kunt jouw vragen sturen naar info@woonconcept.nl onder vermelding van “Vragen over privacy”.

Meppel, 13 januari 2021, versie 1.0